Hasan Al-Bashri berkata :
.
”Para pembaca Al-Quran (qari’) itu ada tiga kelompok.
.
Pertama, menjadikan Al-Quran sebagai dagangan untuk mencari makan dengannya.
.
Kedua, orang-orang yang tegas dalam persoalan huruf-hurufnya, namun meremehkan hukum-hukumnya. Dengan kepandaiannya, mereka berlaku sombong kepada penduduk negeri, namun memanfaatkannya untuk mendekat kepada para penguasa.
Banyak kelompok qari’ yang seperti ini, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah mereka.
.
Ketiga, mereka memiliki tujuan berobat dengan Al-Quran. Mereka menempatkannya sebagai obat bagi penyakit hati mereka. Mereka tidur di peraduan mereka dengan Al-Quran dan bertameng dengannya di pakaian-pakaian mereka. Mereka merasakan kekhawatiran dan selalu sedih karena Al-Quran. Dengan perantaraan mereka, Allah menurunkan hujan dan memenangkan mereka atas musuh. Demi Allah, merekalah kelompok pengemban Al-Quran yang lebih mulia daripada emas murni.”
.
[Ibnul Jauzi fil ‘ilal, I : 110]
.
Sumber :
📚 Panduan Tadabbur Al-Quran
.
Barakallah fiikum…

Iklan