Salah satu doa yang terus membekas di hati saya semenjak pertama kali membacanya adalah doa yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, At Tibyan:

اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني

“Ya Allah, tutupilah kekurangan guruku dari pandanganku dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku.”

Bukan saja untuk guru, tapi juga untuk setiap sahabat saya yang tulus, saya selalu berdoa seperti itu. Sebab, apabila kekurangan seseorang telah tampak di mata kita, berkuranglah berkah persahabatan kita dengannya.

Saya lebih suka melihat sahabat saya sempurna di mata saya agar saya selalu mendapatkan berkah dari persahabatan dengannya.

Ya Allah, tutupilah semua aib kami di dunia dan di akhirat. Aamiin.

Iklan