Shalat tarawih bisa dilakukan sebelum masuk waktu isya’ bgi org yg menarik shalat isya’ ke Shalat maghrib (jama’ taqdim)