Kejahilan adalah di antara sebab engkau mudah mengingkari amaliah orang lain. Engkau katakan dia mubtadi’ (pelaku bid’ah) dan menyelisihi Sunnah. Sunnah apa yang engkau maksud? Apakah Sunnah itu maksudmu adalah siapa saja yang bersamaku dia di atas Sunnah dan siapa saja yang menyelisihiku dia menyelisihi Sunnah? Maka tatkala bertambah ilmumu, maka akan semakin luas pula cakrawalamu.

————
Petikan faidah dari Syaikh Hamid Akram al-Bukhāriy hafizhahullāh.

Iklan